Kvæg

Økologisk Hereford kødkvæg.

Virksomheden er økologisk certificeret og producerer kalve- og oksekød, samt kvæg til levebrug. Virksomheden er leverandør til "Friland", der er afdelingen for økologisk slagtekvæg i Danish Crown. Desuden sælges økologisk kalvekød til private. Gudme Privatslagteri står for slagtning og partering efter modning af kødet. 

 

 

EU tilskud til Lethorp

Bedriften har modtaget tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller med slæt, og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne

Arealerne omkring Lethorp/Hesselager Mølle blev fredet i 1980’erne på grundlag af områdets sjældent afvekslende karakter med en blanding af lysåbne skovarealer, enge og overdrev.
Disse arealer stiller specielle krav til hegning, vedligeholdelse og afgræsning. EU’s tilskud til pleje og vedligeholdelse af græs- og naturarealer er med til at sikre, at området bevarer den karakter, der var udgangspunkt for dets særlige status og beskyttelse. Arealerne afgræsses af kvæg i sommerhalvåret, hvilket sikrer at lyskrævende flora bevares og at områdets diversitet sikres.